Yusuke Shibata

株式会社ルートゼロ / 代表取締役大阪市

Yusuke Shibata

株式会社ルートゼロ / 代表取締役