1
/
5
Takeshi Kasuya
エンジニアリングマネージャー
株式会社みらい翻訳のエンジニアリングマネージャー。 Webサービスのプロダクトマネジメント。開発組織構築、開発プロセス構築などが主なお仕事。 ヒゲで帽子でメガ...Show more

プラットフォーム開発部