Phượt (long trips)

Edit

0 likes

474 views

1 members

ABOUT

Đây là chuyến đi ngày nghỉ Giổ tổ Hùng Vương của tôi.
Tôi dùng 3D để diển tả lại chuyến đi đó trong suy nghĩ của tôi.
Chuyến đi xa Sài Gòn trong 3 ngày cùng bạn bè khiến tôi có cảm giác yêu Đà Lạt.

CREDITS

Creator

Tuan Han (Nguyễn Quang Tuấn)

0 COMMENTS

Comment